Litauen scorer $ 7,6 millioner fra konfiskerte kryptotokener

Litauen solgte nylig beslaglagte kryptoer for 7,6 millioner dollar. Landets skattemyndighet sier at tokens ble konfiskert av rettshåndhevelse tidligere på året. Offentlige etater over hele verden selger kryptoer utvunnet fra kriminelle. Litauens regjering har realisert 6,4 millioner euro (~ 7,6 millioner dollar) fra salg av Bitcoin Up  og andre kryptotokener som er beslaglagt av politimyndigheter. […]

$ 3,6 milliarder dollar i Bitcoin lokket fra langsiktig lagring innen november-rally

Midt i november på 42% Bitcoin-rally ble omtrent 185 600 BTC som ikke hadde flyttet på minst 12 måneder overført på kjeden. I BTC-rallyet i november for å teste prishøyder gjennom tidene, gikk mer enn 1% av Bitcoins tilbud ut av langtidslagring. I henhold til Unchained Capitals ‚hodlwaves‘-beregning, som måler tiden siden Bitcoin Up har […]